Oklahomas lagstiftande församling godkänner 6-veckors abortlagstiftning som bygger på Texas lag 2022-04-28 16:31:17

[ad_1]

Oklahomas lagstiftande församling godkände på torsdagen ett lagförslag som förbjuder aborter efter ungefär sex veckors graviditet, ett förbud som kraftigt kan minska tillgången till abort inte bara för kvinnor i delstaten utan för dem som har korsat dess gränser för att kringgå allt strängare anti-abortlagar tvärs över söder.

Lagförslaget är utformat efter förebild en som trädde i kraft i Texas i september. Det förbjuder abort efter hjärtfosteraktivitet, vanligtvis runt sex veckors graviditet, och kräver verkställighet av civila, vilket tillåter dem att stämma alla läkare som utför eller framkallar aborten, eller någon som “hjälper eller understödjer” en.

Guvernör Kevin Stitt, en republikan, undertecknade en lag denna månad som förbjuder abort helt förutom att rädda livet på en gravid kvinna “i en medicinsk nödsituation”, och gör förfarandet till ett grovt brott som kan bestraffas med upp till 10 års fängelse och 100 000 dollar i böter.

Även om den lagen kommer att träda i kraft i slutet av augusti, skulle det lagförslag som lagstiftaren skickade till Stitts skrivbord på torsdag träda i kraft omedelbart om det undertecknades.

[ad_2]